• Hem

  Rosenhill Development har sitt namn och inspiration från det vänliga Sörmländska landskapet.
  Rosenhill Development har sitt innehåll från lång erfarenhet som strategi- och företagskonsulter.

  Karin Hallerby har 20 års konsulterfarenhet och omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom privat,  statlig, kommunal, ideell verksamhet. Karin har verkat som VD, Förvaltningschef, Kommundirektör, Länsarbetsdirektör ,Generalsekreterare och konsult.

  De organisationer Karin haft ledande befattning i är Örebro Kommun, Länsarbetsnämnden i Södermanland, Hjärt-Lungfonden, Tillväxtverket, Statskonsult AB, Svensk Organisationskonsult AB.Styrelseuppdragen omfattar Örebro universitet, Jönköpings internationella handelshögskola, AMU Gruppen, Specialskolemyndigheten, FEI ( Företagsekonomiska institutet), Standardmekano (verkstadsindustri), Nyföretagarcentrum( Startcentrum i Örebro).

  Bland större uppdrag kan nämnas bolagisering av dåvarande AMUGruppen inklusive omfattande  rationaliseringsinsatser. Karin deltog  i regeringens utredning som föregick bolagiseringen. Under de senaste  åren har Karin främst arbetat med internationella program och insatser för företag.

  Konsultinsatserna omfattar insatser för affärsutveckling, strukturella insatser och kompetensförsörjning.

  Per Hallerby har i statlig och kommunal verksamhet  sedan 70 talet arbetat med strukturfrågor och rationalisering i olika former. Senare mer med frågor från flödesorientering till strategiska frågor; som Stockholms stad strategi för utveckling av företagsamhet.
  Vi har utfört ett antal uppdrag åt organisationer som exempelvis löntagarkonsulter inom Arbetstagarkonsult AB eller som ordförande i Barncancerfonden.
  Via Utvecklingsfonden (Almi) i Stockholms län har vi i tre olika Venturcapital konstellationer (MVC, CintecInvest och TVC) arbetat med utveckling av idéer och produkter i en mängd olika företag. Från engagemang i KabelTVbranschen (StjärnTVNätet) kom vi att arbeta mycket med stadsnätsfrågor och mediautveckling. Det senare till stor del inom Bonnierkoncernen. De senaste åren har vi haft ett antal styrelseuppdrag och arbetat och stött nystartad verksamhet som Middagsfrid.