• Archive of "Uncategorized" Category

  Från AB till Firma

  February 3, 2011 // No Comments »

  Rosenhill Development AB kommer från den 15 december 2010 att överlåta hela rörelsen och konsultverksamheten till Firma med samma namn. Kvar i Aktiebolaget finns en passiv fond som förvaltas, efter bästa förmåga, av Magnus Rosander på Direct.

  Rörelsen i Firman kommer att koncentrera sig på Investeringar i nyföretag, konsultverksamhet och Styrelseuppdrag.

  Posted in Uncategorized

  2 juni

  June 2, 2010 // No Comments »

  I dag förbereder vi strategiseminarium den 2,3 juni för Addnode AB.
  Arrangemanget går av stapeln på Skeppsholmen, vilket är en ny intressant upplevelse.
  Strategin för Addnode ligger kvar, men hur kan vi bättre uppfylla våra strategiska mål?

  Posted in Uncategorized

  Ny hemsida

  May 23, 2010 // No Comments »

  Söndagen den 23:e Maj 2010 sjösattes Rosenhill ABs nya hemsida.

  På hemsidan finns det uppdaterad information om företaget samt en blogg om de senaste händelserna.

  Posted in Uncategorized