• Från AB till Firma

  February 3, 2011

  Posted in: Uncategorized

  Rosenhill Development AB kommer från den 15 december 2010 att överlåta hela rörelsen och konsultverksamheten till Firma med samma namn. Kvar i Aktiebolaget finns en passiv fond som förvaltas, efter bästa förmåga, av Magnus Rosander på Direct.

  Rörelsen i Firman kommer att koncentrera sig på Investeringar i nyföretag, konsultverksamhet och Styrelseuppdrag.

 • Leave A Comment

  Mail (will not be published) (required)