• Kvalifikationer

  Utbildning
  Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm 1972 med huvudinriktningen operationsanalys, kostnads/intäktsanalys och administrativ ekonomi. I examen ingick förutom nationalekonomi, även tre betyg i ekonomisk geografi och tre betyg i engelska.
  Anställningar och Verksamhet
  Rosenhill Development AB egen verksamhet påbörjad 1 november 2001
  Aktiv vid ett antal start-ups exempelvis: Middagsfrid AB och ostbutiken Gamla Amsterdam.
  Styrelseordförande i Augusta AB
  VD Valesco Teknik AB
  VD JM Grafitti Remover AB klottersanering
  VD XtraCom AB, noterat på Aktietorget
  Styrelseordförande Addnode AB, noterat på OMX SmallCap
  Styrelseordförande för G2 Solutions AB ett CRM och medlemsadministrations system. Styrelseordförande för Membit AB Medlemsregister.
  VD för Kompass Sverige AB ett internationellt produktdataföretag
  Bildande av Bonnier Informatics AB, en gemensam IT-produktion för Bonnier Affärsinformation.
  Ledamot av Advisory board för Milisolutions AB
  VD för Transcredo AB, moderbolag för Wiman Ambulance AB, Wiman Teknik AB och Yngve Nilsson Karosseri AB. Ett turn-around uppdrag för verkstadsföretag som arbetar med ombyggnad av Volvo S80 till ambulanser, limousiner, begravningsbilar samt specialfordon.
  VD Bohlin och Strömberg Chefsrekrytering AB innefattade rekonstruktion och senare avveckling ur Manpower koncernen.
  MAPSEC, delägare sedan 2003
  Utredning om framtiden för dels föremålsvården vid Kulturarvet i Falun dels Textilmuseet i Högbo på uppdrag av Nordiska Museet.

  Ericsson Business Innovation AB anställd 2000-05-01
  Business Innovation var en ny verksamhet med syftet att konvertera forskningsresultat och idéer inom Ericsson till livskraftig verksamhet. Antingen som corebusiness eller (spinouts) extern verksamhet.
  Investment Manager och ansvarig för:
  Mideye AB, authentication system
  Lodbroker Ltd lastbalanserare för web servrar
  Ericsson ansvarig för och deltagare i ISBC, International Small Business Congress i Stockholm 2001. Deltagare i ISBC kongress i Seoul, Korea 2000.
  Ansvarig för Ericssons engagemang i Stanford Learning Lab (”University of the Future”) och Wallenberg Hall vid Stanford University. Ett projekt som rör kopplingen mellan Forskning, Business Innovation och Entrepreneurial Studies. Projektet byggde bl.a. upp en ”link” mellan Stanford University, KTH, Uppsala Universitet och Universitetet i Niedersachen.
  Ericsson Radio Systems AB anställd 1998-01-15
  Som ett resultat av förhandlingarna med MIT Media Lab utvecklades, tillsammans med Ericssons forskningschef Bernt Ericson, idén om Interaktiva Institutet, som blev finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning.
  Chef och Principal för managementkonsulting inom Ericson Radio Systems Ab, Telecom Management Solutions, RTMS. Sålda projekt:
  Prepaid systems consulting till MOBTEL, Beograd, Serbia
  Vimpelcom, Moskva. Eircell, Irland.
  Stadsnät till Eksjö kommun
  Ansvarig för ”Ericsson Strategic Plan, ESP” under 1998 inom RTMS.
  Arbetade med Ericssons omorganisation 1998 med inriktning att bygga upp konsultorganisationen inom Professional services.
  Chef för Business Development, Partner Management och Supply Management då Proffessional Services bildades.
  Förhandling och avslut om förvärv av STCC i Thailand från the Jasmine Group. Förhandling och avslut med Unisource om förvärv av Edgecom AB. Förhandling om förvärv med DDV, Corsair och Cambridge Technology Partners. Förhandlade och gjorde avslut med LCC angående förvärv av mjuk- och hårdvarudivisionen.
  Ansvarig för Ericsson Strategic Plan, ESP 1999 inom Professional Services.
  Ansvarig för Ericsson Strategic Plan, ESP 2000 inom Ericsson Services (TMS).
  Aktiv i projektet ”Services Growth” som resulterade i bildandet av Ericsson Global Services.
  Tillsammans med Goldman & Sachs arbetat fram en förvärvsstrategi och förslag till förvärv inom området Systems Integration.
  Fört strategiska förhandlingar om förvärv, allianser och partnerskap med olika managementkonsult företag, (ex.vis. PriceWaterhouse)
  Bohlin & Strömberg Företagskonsult AB 1992-08-01
  Anlitad för utveckling av Bonnierkoncernens strategi med hänsyn till digital/interaktiv teknik- och mediautveckling.
  Digitalisering och flödesorientering av handläggningen av CSN, Stockholmsregionen. Region- och verksamhetschef samt ansvarig för organisationsutveckling vis CSN.
  Utveckling av ny strategi för Posten brev innebärande digitalisering och digital distribution av inkommande post/dokument.
  Kompetensutvecklingsstrategi för Aktiespararna.
  Koncept för utvidgning av dagstidningarnas affärsidé genom digital interaktiv teknik på uppdrag av Tidningsutgivarna.
  På uppdrag av Post- och Telestyrelsen gjordes en omfattande analys av Telemarknaden 1997 och dess utveckling. Framtagande av underlag för den nya Telekomlagen 1997.
  Utveckling av strategi för etablering och utveckling av näringslivet i Stockholmsregionen på uppdrag av Stockholms Stad.
  Initierade på Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSFs uppdrag en flyttning av halva MIT Media Lab från Boston till Stockholm. Förhandlingar med MIT (Nicholas Negroponte), regeringen (Leif Pagrotsky), Stockholms Stad (Mats Hulth) och Universitet/Högskolor i Sverige. I stället bildades Interaktiva Institutet.
  Konferenser och kongresser:
  Ordförande för Telekomdagarna 96, STF IT:”Stadsnät konkurrens eller ett nytt monopol.” 19 september 1996.
  Ordförande för Elverksföreningens konferens den 20 november 1996:”Kommunikationsnät – en ny affärsidé för elnätföretagen”.
  den 2 -3 december 1996: ”Gaining access to the last mile, how to open networks”.
  AICs konferens 18-19 mars 1997: “Stadsnät och regionala nät”.
  Ordförande för Sweden Telecom Summit ´96 : ”Competitive strategies within the wireless market”.
  Arrangerade och ledde för Stiftelsen för Strategisk Forskning i januari 1998 ett tvådagars seminarium på IVA med hela MIT Media Labs fakultetsmedlemmar och 250 representanter från Universitet, Högskolor och Näringsliv.
  TV-Plus AB (senare SBS) 1990 – 1992
  VD för TV-plus som köpte och drev flera lokala TV-stationer i Danmark samt TV-Norge och Femman i Sverige. Avsikten var att utveckla ett koncept för lokal television.
  TVC, The Visible Company AB 1989 – 1991
  VD och koncernchef för ett antal utvecklingsbolag däribland Poeform AB och ”Spaghetti Company”.
  CINTEC Invest AB 1988 – 1992
  VD och koncernchef för en Medicinteknisk VentureCapital koncern. Utvecklade och avvecklade koncernen.
  StockInova AB 1988 – 1992
  Egen konsultverksamhet som huvudsakligen utgjorde management-for-hire.
  STOKAB, StjärnTVnätet 1985 – 1988
  VD för och utvecklade Stockholms Stads kabelnät för TV och dataöverföring.
  MVC, Management Venture Capital 1984 – 1985
  VD för ett av Sveriges första Venture Capital bolag med 14 engagemang.
  SIDA, 1984
  Utvärdering av SIDAs biståndsprojekt i Botswana.
  Utvecklingsfonden i Stockholms Län 1982 – 1984
  VVD och operativt ansvarig. Utvecklade ny profil och nya kreditinstrument, samtidigt som verksamheten fick en ny strategisk inriktning med koncentration på tillväxtföretag till skillnad från levebrödsföretag.
  Arbetstagarkonsult. AB 1978 – 1982
  VD. Utvecklade och lanserade ett unikt koncept för Löntagarkonsulter med inriktning på beslutsrationalisering inom MBL. Konsult inom ekonomi och strukturfrågor i stora koncernen. LKAB, Svenska Varv, Berol kemi etc.
  Statskonsult AB 1974 – 1978
  Rationalisering, utlokalisering, utbildning och organisationsutveckling.
  SIF-klubbs ordförande.
  Samdata AB 1972 – 1974
  Datadrift, kundservice och utbildning
  Scandinavian Steel AB 1967 – 1972
  Skeppning av stål. Marknadsanalyser

  Publiceringar
  Under 1997 utgavs boken: ”Kommunala Företag – hot mot demokrati och fri konkurrens” ISBN 91-972985-2-2 tillsammans med Rikrevisor Rune Berggren.
  Artiklar 1997: ”Lönedelning” (Dagens Industri)
  ”Infravision” en politisk vision om infrastruktur.
  Utmärkelser
  Erhöll Albert Bonnier J:rs utmärkelse för största innovativa insatsen inom Bonnierkoncernen 1993.


  Utnämningar

  Ordförande i Barncancerfonden 1995-1997
  Ordförande i Öppna Kanalen 1996-1998.
  Ledamot av AISEC, ABAS styrelse 1996-1997
  Ordförande i Folkpartiet/liberalerna Maria GamlaStan 1993 – 2006
  Ledamot av Kyrkorådet Maria Magdalena församling 1991 – 1998, 2007 -
  V Ordförande för Högskolans på Gotland styrelse, utnämnd av regeringen 2001-2010
  Nämndeman vid Stockholms Tingsrätt 1998 – 2006
  Polisnämnden Stockholm, City. 2002 -
  Marknämnden i Stockholm, ersättare 2002 – 2006
  Stadsfullmäktige i Stockholm, ersättare 2004 – 2006
  Stadsdelsnämnden Maria-GamlaStan, ersättare 2004 – 2006

  Aktiebolagsstyrelser
  Ordförande AddNode AB, noterat på OMX Nasdac Small Cap
  Ordförande Xtracom Consulting AB, noterat på Aktietorget
  Ordförande Membit AB
  Ordförande Holländska Ostar AB
  Ordförande Nordreklam AB
  Ledamot Middagsfrid AB
  Ledamot ComAround AB
  Ledmot Micasa Fastigheter AB

  Lämnade styrelseuppdrag de sista två åren:

  Ledamot Xtranet Installations AB
  Ledamot FOLKIA AB
  Ledamot Technia Holding AB
  Ledamot IDA Infront AB
  Ordförande JM Graffiti Remover AB
  Ordförande Valesco Teknik AB
  Ordförande G2 Solutions AB
  Ledamot SRF IRIS Holding AB
  Ledamot Promacom AB