• Karin Hallerby

  Arbetar i uppdrag där tillväxt och affärsutvecking fokuseras

  Karin Hallerby har omfattande erfarenhet  av internationella, nationella och regionala organisationer som verkar för  företagens utveckling och tillika omfattande erfarenhet av enskilda företags utveckling.

  Erfarenheterna spänner över nationella myndigheter för konkurrenskraft och regional utveckling, EU:s program och fonder för regional utveckling och innovation, universitet, kommun, arbetsmarknadspolitik och ideell sektor.

  Erfarenheterna har förvärvats genom ledande befattningar, styrelseuppdrag och konsultuppdrag.

  Karin har verkat som VD, Kommundirektör, Länsarbetsdirektör,Förvaltningschef ,Generalsekreterare, styrelseledamot /styrelseordförande och konsult.

  Karin har en MBA från Warwick University, UK och en Bachelor of Arts  från Örebro Universitet.

  Uppdragen

  Konsultinsatserna omfattar strategiska och strukturella förändringsprocesser.

  Karin Hallerby har omfattande ledarerfarenhet och åtar sig även uppdrag som mentor/coach.