• Om Rosenhill Development

    Rosenhill Development är ett fristående, partnerägt ,självständigt bolag som representerar Per Hallerby och Karin Hallerby.

    Organisationsnummer 460713-0491

    Bankkontakt: Nordea